Rijk betaalt mee!

Rijk betaalt mee aan je opleiding!

En dat scheelt behoorlijk in de kosten! Wat de regering hiermee wil bereiken, is dat mensen meer scholing volgen en daardoor ook mobieler worden wat betreft hun werk.

Stel bijvoorbeeld dat je bij TPS | mBraining een opleiding volgt van € 3.000,–, dan krijg je van de belastingdienst terug: € 3.000,– min € 250,– (drempel) maal het percentage van jouw belastingschijf.

Dat is netto:

 • € 907,– (Als je in de 33% belastingschijf zit)
 • € 1155,– (In de 42% schijf, waar de meeste mensen zitten).
 • € 1430,– (In de 52% schijf)

Voorwaarden – Voorwaarden aftrek studiekosten

 • Je mag studiekosten en andere scholingsuitgaven aftrekken onder de volgende voorwaarden:
 • Jij of je fiscale partner maakten de kosten voor je studie of die van je fiscale partner. Kosten voor de studie van je kind mag je niet aftrekken.
 • De opleiding of studie was gericht op je (toekomstige) beroep.
 • Er was sprake van een leertraject.
 • Hierbij doe je kennis op onder begeleiding of toezicht.
 • Je totale kosten min eventuele vergoedingen waren hoger dan de drempel van € 250. De kosten boven de drempel mag je aftrekken.
 • Het bedrag dat je mag aftrekken als studiekosten en andere scholingsuitgaven na vermindering van de drempel, is maximaal € 15.000.

Als je voor je studiekosten of andere scholingsuitgaven een vergoeding krijgt, bijvoorbeeld een vergoeding van je werkgever, moet je deze vergoeding eerst van je uitgaven aftrekken voordat je het aftrekbedrag berekent.

De volgende kosten mag je meetellen;

 • lesgeld, collegegeld of instellingscollegegeld
 • leermiddelen die door de onderwijsinstelling verplicht zijn gesteld. Bijvoorbeeld: de kosten van boeken en readers.

Meer informatie
We hebben deze gegevens gevonden op het internet. Ze worden elk jaar – enigszins – gewijzigd.
Wil je het helemaal zeker weten? Bespreek het dan met je accountant, of kijk op de site van de Belastingdienst, of bel met de Belastingtelefoon op nummer 0800 – 0543.